ტელ : :

(+995) 514 756688

მისამართი :

საქართველო, ბათუმი , გ.ლეონიძის №15

ელ.ფოსტა

info@dmg.ge

GEO
|
ENG
|
RUS

გამოყენებული ტექნოლოგიები

• Laravel        • MySQL

• API             • SQL

• jQuery        • Ajax

• Bootstrap    • CSS

• PHP            • HTML

გეპა

პროექტი ემსახურება ქედის მუნიციპალიტეტის განვითარებას, მასში არსებული სხვადასხვა ობიექტების/ დაწესებულებების პოპულარიზაციას ფართო აუდიტორიისათვის. „პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის (EU) დაფინანსებით და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით „ჭკვიანი სოფლების“ (Smart Villages) კონცეფციის დანერგვის ფარგლებში.

დამკვეთი
გეპა
დრო
3 თვე
კატეგორია
ვებ საიტები
პროექტის ნახვა
gepa.ge